Posílání mailů z přílohou z POHODY (i hromadné)

Odeslání jednotlivého e-mailu z programu POHODA prostřednictvím výchozího poštovního programu v počítači není obvykle žádný problém a funguje ihned po instalaci. S odesláním většího počtu dokladů, nebo přímé komunikace, je to již o něco složitější. Na uvedeném příkladu ukážeme, jak nastavit odesílání například přes poštovní server seznam.cz.

Analytické členění odvodů OSSZ a ZP

Ať chceme či nikoliv, každou firmu tu a tam čeká minimálně periodická kontrola odvodů ze strany OSSZ nebo zdravotních pojišťoven. Nejen pro přípravu podkladů ke kontrole, ale i pro běžnou inventarizaci je šikovné, když jsou platby a odvody analyticky rozčleněny na účtu 336. Ruční analytické vedení odvodů je poměrně pracné, ale při vhodném nastavení programu POHODA můžete většinu práce  elegantně uspořit.