Analytické členění odvodů OSSZ a ZP

Ať chceme či nikoliv, každou firmu tu a tam čeká minimálně periodická kontrola odvodů ze strany OSSZ nebo zdravotních pojišťoven. Nejen pro přípravu podkladů ke kontrole, ale i pro běžnou inventarizaci je šikovné, když jsou platby a odvody analyticky rozčleněny na účtu 336. Ruční analytické vedení odvodů je poměrně pracné, ale při vhodném nastavení programu POHODA můžete většinu práce  elegantně uspořit.