Zálohové faktury v POHODĚ (a v pohodě)

Nejrůznější typy zálohových faktur, předpisů a platebních kalendářů, jsou již dlouho nedílnou součástí účetní dokumentace u všech typů účetních jednotek. Ostatně při neutěšeném stavu práva v oblasti uspokojování pohledávek se tomu není co divit. Svůj díl "zásluh" na stoupající popularitě záloh má i legislativa v oblasti DPH. Zálohové faktury, ve většině publikací zabývajících se účetní metodikou, stojí poněkud stranou. Jedním z důvodů bude jistě i fakt, že "zálohová faktura" jako samostatný pojem není v legislativě, například v účetních standardech, vůbec definována. Neexistuje k ní tak žádná obecná metodika a je dost možné, že i samotní autoři tohoto typu publikací se problematice záloh podvědomě vyhýbají.

Oběh zálohových faktur mezi účetními jednotkami je ale běžná realita a program POHODA k nim nabízí i docela dobře zpracovanou technickou podporu. Aby ale uživatelů dobře posloužila, musí být správným způsobem využívána. V opačném případě si mnoho uživatelů, obvykle z neznalosti, opakovaně připravuje mnoho horkých chvilek.

V našem semináři ze zaměřujeme právě na problematiku zálohových faktur a platebních předpisů a na několika příkladech z praxe vysvětlí jak správně, bezpečně a hlavně pohodlně s nimi v programu POHODA pracovat.

Na příkladech reálných dokladů v české měně si ukážeme jak postupovat připráci:

  • se zálohovou fakturou typu proforma
  • s běžnými zálohovými fakturami s plným i částečným krytím konečné dodávky
  • s platebními kalendáři 
  • s daňovými doklady

Probereme si :

  • účetní, i daňová hlediska při práci s těmito typy dokladů
  • jak se ta která operace promítne v účetním deníku
  • jak postupuje program POHODA při výběru předkontací
  • jak pohodlně analyticky členit zálohy pomocí vlastní předkontace BEZ

Komu je seminář určen:

Předpokládáme, účast pracovníků firm, které vedou podvojné účetnictví v programu POHODA a mají alespoň základní účetní vedomosti

Co si vzít s sebou:

Účastníci dostanou před seminářem elektronický dokument (formát pdf) se základní osnovou. Tu je vhodné si vytisknout a používat jako pracovní manuál v průběhu semináře. Když si sebou budete moci vzít notebook s programem POHODA (postačí verze POHODA Start, která je volně dostupná na webu výrobce), budete mít výhodu v možnosti vlastní praxe. Vhodné je také mít dostatečně nabitou baterii, neboť není jisté, že konferenční místnost bude mít dostatek přípojek na elektrický rozvod.

Jaká je cena a rozsah semináře:

Cena semináře je 992,- Kč na jednoho účastníka. Zahájení semináře bude ve 13:00, ukončení cca 16:00-16:30 podle počtu dotazů.

* info@leus.cz  

( 377 477 967