Účetní dozor

  • Dodržet vše, co je nutné vůči státu,
  • mít dobrý přehled o výkonu firmy,
  • mít vše včas a neriskovat postihy ze strany kontrolních orgánů...
  • ...a neutrácet peníze za účetní

 

Utopie? Asi ano, úplné naplnění takové představy reálné nebude, ale cesta jak se takovému stavu velmi přiblížit existuje . 

Základem služby jsou prostředky elektronické komunikace a moderní ekonomické programy. Právě ty, správně nakonfigurované a užívané, umožňují dosáhnout stavu, kdy 80 i více procent účetních dokladů může do systému vkládat obsluha, která nemá kvalifikaci účetní.

Jistě, vždy je a bude třeba, aby účetní doklady někdo zpracoval, ale tou osobou může být obchodní asistentka, jakýkoliv pracovník schopný základních úkonů při práci s PC, nebo i majitel firmy osobně, pokud je to pro něj ekonomicky zajímavé. Úplně běžná je pak výpomoc studujících dětí podnikatelů, či jiných rodinných příslušníků.


Mimo jisté úrovně "počítačové" gramotnosti, je u zpracovatelů účetní dokumentace předpokládána i dostatečná míra zodpovědnosti.
Jenže i když jsou všechny předpoklady splněny - jsme jen lidé. A lidé dělají chyby. Právě obavy z chyb a stále narůstající, čím dále tím více složitější, požadavky státní správy, jsou prvním a asi i nejdůležitějším faktorem, proč se podnikatel se skřípějícími zuby rozhodne najmout účetní. Tím dalším je zbývajících 20 procent dokladů a operací, které se v účetnictví vyskytují nahodile, jsou složité nebo málo frekventované. Právě tyto dva fakty obvykle podnikatele odrazují od toho, aby si účetnictví zajišťoval svépomocí. Služba účetní dozor je koncipována tak, aby tyto problematické faktory eliminovala.


Klient služby účetní dozor používá pro svůj provoz ekonomický systém POHODA, ke kterému má náš odborník on-line přístup. Po technické stránce není úplně důležité jak je tento přístup zajištěn a klientům, kteří nic podobného zřízeno nemají, poradíme jak na to, případně mu přístup v rámci paušálu zařídíme.
Klient má dále k dispozici HeplDesk naší společnosti (help.leus.cz) ve kterém může zapisovat jakékoliv dotazy týkající se účetních případů, provozu programu POHODA, nebo legislativy. Může do něj vkládat dokumenty k posouzení či zaúčtování.

Pro každého klienta je k dispozici supervizor, který řídí vyřizovaní požadavků klienta (klient tedy obvykle komunikuje s jedním či maximálně dvěma odborníky na naší straně) a je také dostupný na přímém telefonním čísle.

Služby jsou prováděny průběžně a jejich součástí jsou i kontroly (a případně i provedení) všech podání vůči finančním úřadům v oblastech DPH, DPPO, Silniční daně, DPFO. Postaráme se pochopitelně i o kontrolní a souhrnná hlášení.

Cyklus uzavíráme roční uzávěrkou včetně vyhotovení přiznání k dani z příjmu a jeho podání na FÚ.


Cena služby: 

Rozsah konzultací a úkonů v rámci služby není nikterak omezen časem ani množstvím poskytnutých úkonů.

Fakturace probíhají v měsíční periodě, na základě dohodnutého paušálního poplatku. Výše základního měsíčního paušálu pro podnikatele s povinností vést účetnictví začíná na 1600,- Kč bez DPH. Do této sazby se například vejde běžné sro s obratem do 20 mil Kč. Nicméně hranice paušálů nejsou stanoveny nijak exaktně, záleží i na struktuře činnosti a řadě dalších faktorů.

 

* info@leus.cz  

( 377 477 967