Kouzla s odpisy v POHODĚ

Je nesporné, že účetní a daňové odpisy tvoří nedílnou součást ekonomiky téměř každé firmy. Je ale bohužel velice častým nešvarem, že firmy nepracují s oběma kategoriemi odpisů správně. Zatím co daňové odpisy firma uplatňuje více či méně správně, účetními odpisy se zabývá jen malá část z nich. V době vzniku a budování společnosti to majitelům obvykle příliš nevadí, ale tím jak firma roste a majetek přibývá nastávají majitelům a managementu starosti se správným stanovením hospodářského výsledku pro účely výplat dividend a podobně. Nesprávnou evidenci v účetním programu často nahrazují různé excelové kalkulátory a to je škoda.

Náš seminář proto zaměříme na modul Majetek v programu POHODA a podrobně projdeme správný způsob nastavení jak daňových, tak i účetních odpisů. V návaznosti na to si ukážeme jak je možné účtovat o majetku na podrobné analytické bázi.

Na příkladech konkrétních majetkových položek ukážeme jak postupovat při:

  • nastavení a účtování daňových odpisů
  • vytváření běžných odpisových plánů pro účetní odpisy
  • vytvoření speciálních odpisových plánů dle plánovaného opotřebení majetku
  • správný postup provedení některých majetkových operací (přesun na jiné středisko, navýšení či snížení hodnoty majetku)

Probereme si :

  • jak probíhá zaúčtování majetkových operací do účetního deníku
  • jaká je mechanika výpočtu účetních odpisů
  • jak POHODA pracuje při vyčíslování hospodářského výsledku
  • na co dát pozor při samotném zavádění majetku do evidence

Komu je seminář určen:

Předpokládáme, účast odborných pracovníků firem, kteří vedou podvojné účetnictví v programu POHODA a odpovídají za majetkovou evidenci.

Co si vzít s sebou:

Účastníci dostanou před seminářem elektronický dokument (formát pdf) se základní osnovou. Tu je vhodné si vytisknout a používat jako pracovní manuál v průběhu semináře. Když si sebou budete moci vzít notebook s programem POHODA (postačí verze POHODA Start, která je volně dostupná na webu výrobce), budete mít výhodu v možnosti vlastní praxe. Vhodné je také mít dostatečně nabitou baterii, neboť není jisté, že konferenční místnost bude mít dostatek přípojek na elektrický rozvod.

Jaká je cena a rozsah semináře:

Cena semináře je 992,- Kč na jednoho účastníka. Zahájení semináře bude ve 13:00, ukončení cca 16:00-16:30 podle počtu dotazů.

* info@leus.cz  

( 377 477 967