Radíme v POHODĚ

 Nevíte jak v programu POHODA zaúčtovat či označit doklad? Nedokážete posoudit účetní a daňové vazby, či jen potřebujete ověřit, zda v konkrétním případě postupujete správně?

Ve všech těchto případech Vám může být nápomocna nová služba - "Radíme v POHODĚ". S její pomocí postupně získáte jistotu při zpracování běžných účetních případů a odbornou konzultační pomoc u těch neobvyklých či málo frekventovaných.

V rámci služby dokážeme najít i chybné postupy ve skladové či mzdové evidenci.
Nemáte-li ve firmě vlastní server pro program POHODA, který by umožnil dálkový přístup našich odborníků, zajistíme vám provoz vašeho programu POHODA v prostředí zabezpečeného cloudu.

Poradenství probíhá pomocí on-line prostředků, účetní doklady z firmy nikam neodesíláte. Páteří služby jsou účetní specialisté s výbornými znalostmi programu POHODA a dva nástroje elektronické komunikace.

Tím prvním je náš systém helpdesk (na adrese help.leus.cz), kam zákazníci vkládají buď přímo, nebo pomocí elektronické pošty své požadavky a kde následně najdou také odpovědi. Počet takto položených požadavků není nikterak striktně omezen.

Druhým základním nástrojem je pak on-line přístup našich odborníků do účetního systému zákazníka, tedy přístup na server s jeho programem POHODA, abychom mohli přímo zkontrolovat či zaúčtovat doklad, nebo nalézt chybu.

Bez těchto základních předpokladů není možno službu poskytovat. Pokud zákazník nedisponuje vlastním serverem na kterém by nám mohl umožnit přístup, můžeme pro něj v rámci měsíčního paušálu zřídit cloudový účet u partnerské společnosti a zajistit jeho průběžnou správu i po technické stránce.

Poskytování služby je zahájeno na základě písemného odsouhlasení cenové nabídky a po provedení úhrady prvního paušálního poplatku dle platebního kalendáře. Platební kalendář vystavujeme vždy na období 12-ti měsíců dopředu, přičemž první měsíc služby je zákazníkovi poskytnut bezplatně pro otestování. Po celou tuto dobu je také garantována cena služby (pakliže nedojde ze strany zákazníka ke změně zadání). Po připsání poplatku na účet společnosti LEUS.cz je vystaven daňový doklad - vyúčtování.

 

Ceník služby:

 

poradenství POHODA 450,-Kč/měs
provoz serveru - 1 uživatel 340,- Kč/měs
provoz serveru - 2-5 uživatelů 850,- Kč/měs
veškeré ceny jsou vyjádřeny bez DPH 21%
 

Služba je ukončena do 30-ti dnů od přijetí posledního paušálního poplatku na bankovní účet společnosti LEUS.cz. Pokud je součástí služby i cloudový server, má zákazník má po celou tuto dobu možnost stáhnout si svá data a deaktivovat na serveru licenci programu POHODA. Po uplynutí této ochranné doby, bude program deaktivován administrátorem a přístup na server zrušen.
Službu tedy není pro její ukončení potřeba nikterak vypovídat. Pokud zákazník službu nechce dále používat může jednoduše ukončit její proplácení. Obnovení služby po jejím předchozím ukončení je možné na základě individuálního posouzení, leč nelze jej nárokovat.

 

* info@leus.cz  

( 377 477 967