Vedení mzdových agend

Kolik peněz a za jakou práci má podnikatel zaměstnancům zaplatit ví nejlépe on sám. Jenže spočítat mzdy je bohužel jen začátek.

Realita dnešní státní správy a systémů tzv. pojištění (ve skutečnosti sociální a zdravotní daně), spolu s tím, že podnikatelé povinně nesou náklady cizích výnosů například tím, že musí dělat správu srážek pro soukromé exekutory, aniž by mu kdokoliv náklady sanoval, v úhrnu přináší nejen obrovskou administrativní zátěž, ale také neustálou hrozbu různých pokut a penalizací. Spolu s nepřehledným lesem stále se měnících vyhlášek, opatření a povinností, doplněno zvyšující se arogancí úředníků, to vše dělá z podnikatele štvance. Jen jednu perličku - tipnete si kdo telefonuje občanům v této zemi ze skrytých čísel? Mimo gaunerů a podvodníků také, policie a finanční úřad! 

Služba vedení mzdové evidence se tak snaží ze zad klienta toto úřední závaží sejmout.

Co služba obsahuje

  • Průběžné vedení mzdových agend za všechny zaměstnance.
  • Zpracování a předání všech výstupů, vč. elektronických jednotlivým institucím buď přímo od nás na základě plné moci, nebo prostřednictvím vaší datové schránky.
  • Přípravu podkladů pro případné kontroly ze strany státních institucí a součinnost s pracovníky kontrolních orgánů.
  • Poradenství při přípravě pracovních smluv.
  • Veškerá roční vyúčtování daní za vaši firmu i zaměstnance.
  • Zpracování ELDP.
  • Výpomoc se statistickými výkazy.
  • Výpočet a příprava podkladů pro zákonné úrazové pojištění.

Veškeré činnosti jsou prováděny na základě doručených záznamů o docházce do zaměstnání a dalších parametrech odměňování (prémie, podíly, odměny, srážky a pod.)


Ceny u vedení mzdových agend 

Na rozdíl od služby typu Účetní dozor, u mzdové evidence bohužel nelze využít žádný nízkonákladový formát. Proto službu nabízíme vždy až po ověření všech okolností, které mají na pracnost a tedy i cenu služby vliv. Cena je proto stanovována individuálně pro každého zákazníka.

Pracnost mzdové evidence ovlivňuje řada faktorů. U klientů služby účetní dozor se někdy cena za zpracování mezd vejde do základního paušálu. U společností s více něž pěti zaměstnanci ceny zpracování začínají na 210,- Kč bez DPH za každý pracovní poměr a měsíc, přičemž s vyšším počtem evidovaných pracovníků cena spíše klesá.

Cenu naopak zvyšují speciální požadavky na kalkulace složek mzdy, střediskové členění, zpracování docházky z dílčích podkladů či vedení evidence cestovních příkazů a jejich zapracování do mezd.

S vyšší cenou také musejí počítat klienti zaměstnávající cizince, nebo firmy, které potřebují vést evidenci exekucí u svých zaměstnanců. 

* info@leus.cz  

( 377 477 967